Xếp theo:
Thay mặt kính cảm ứng LG V10
Giá: Liên hệ
Model: NLG001404
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay mặt kính cảm ứng LG V10
Thay mặt kính cảm ứng LG V10
Liên hệ
Thay màn hình LG V10
Giá: Liên hệ
Model: NLG001403
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình LG V10
Thay màn hình LG V10
Liên hệ
Thay màn hình LG G5
Giá: Liên hệ
Model: NLG001402
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình LG G5
Thay màn hình LG G5
Liên hệ
Thay mặt kính LG G4
Giá: Liên hệ
Model: NLG001401
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay mặt kính LG G4
Thay mặt kính LG G4
Liên hệ
Thay màn hình LG G4
Giá: Liên hệ
Model: NLG001400
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình LG G4
Thay màn hình LG G4
Liên hệ
Thay mặt kính cảm ứng LG LU6200
Giá: 420.000 VNĐ
Model: NLG001244
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính cảm ứng LG LU6200
Thay mặt kính cảm ứng LG LU6200
420.000 VNĐ
Thay màn hình cảm ứng lg prada
Giá: Liên hệ
Model: NLG001136
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình cảm ứng lg prada
Thay màn hình cảm ứng lg prada
Liên hệ
Thay mặt kính cảm ứng lg g pro f240
Giá: Liên hệ
Model: NLG001135
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay mặt kính cảm ứng lg g pro f240
Thay mặt kính cảm ứng lg g pro f240
Liên hệ
Thay cảm ứng lg lte 3 f260
Giá: Liên hệ
Model: NLG001134
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay cảm ứng lg lte 3 f260
Thay cảm ứng lg lte 3 f260
Liên hệ
Thay cảm ứng lg optimus lte tag f120
Giá: Liên hệ
Model: NLG001133
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay cảm ứng lg optimus lte tag f120
Thay cảm ứng lg optimus lte tag f120
Liên hệ
Thay cảm ứng lg lte 2
Giá: Liên hệ
Model: NLG001132
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay cảm ứng lg lte 2
Thay cảm ứng lg lte 2
Liên hệ
Thay cảm ứng lg vu 2
Giá: Liên hệ
Model: NLG001131
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay cảm ứng lg vu 2
Thay cảm ứng lg vu 2
Liên hệ
Thay mặt kính cảm ứng lg g pro
Giá: Liên hệ
Model: NLG001121
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay mặt kính cảm ứng lg g pro
Thay mặt kính cảm ứng lg g pro
Liên hệ
Thay mặt kính cảm ứng lg g pro 2 (F350)
Giá: Liên hệ
Model: NLG001120
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay mặt kính cảm ứng lg g pro 2 (F350)
Thay mặt kính cảm ứng lg g pro 2 (F350)
Liên hệ
Thay mặt kính cảm ứng LG G3 F400/D855/DOCOMO, G3 ISAI
Giá: 660.000 VNĐ
Model: NLG000995
Bảo hành:
Kho hàng: Liên Hệ
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính cảm ứng LG G3 F400/D855/DOCOMO, G3 ISAI
Thay mặt kính cảm ứng LG G3 F400/D855/DOCOMO, G3 ISAI
660.000 VNĐ
Thay kính cảm ứng LG OPTIMUS G F180,E970,E975
Giá: 540.000 VNĐ
Model: NLG000994
Bảo hành:
Kho hàng: Liên Hệ
Khuyến mãi:
Thay kính cảm ứng LG OPTIMUS G F180,E970,E975
Thay kính cảm ứng LG OPTIMUS G F180,E970,E975
540.000 VNĐ
Thay kính cảm ứng LG GK F220K
Giá: 660.000 VNĐ
Model: NLG000993
Bảo hành:
Kho hàng: Liên Hệ
Khuyến mãi:
Thay kính cảm ứng LG GK F220K
Thay kính cảm ứng LG GK F220K
660.000 VNĐ
Thay cảm ứng LG G2(F320/D801/D802/D803/L-01F/Docomo)
Giá: 480.000 VNĐ
Model: NLG000992
Bảo hành:
Kho hàng: Liên Hệ
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay cảm ứng LG G2(F320/D801/D802/D803/L-01F/Docomo)
Thay cảm ứng LG G2(F320/D801/D802/D803/L-01F/Docomo)
480.000 VNĐ
Sửa bo phím nguồn LG GK F220K
Giá: 300.000 VNĐ
Model: NLG000980
Bảo hành:
Kho hàng: Liên Hệ
Khuyến mãi:
Sửa bo phím nguồn LG GK F220K
Sửa bo phím nguồn LG GK F220K
300.000 VNĐ
Thay màn hình cảm ứng LG Nexus 4
Giá: 3.000.000 VNĐ
Model: NLG000932
Bảo hành:
Kho hàng: Liên Hệ
Khuyến mãi:
Thay màn hình cảm ứng LG Nexus 4
Thay màn hình cảm ứng LG Nexus 4
3.000.000 VNĐ
Thay màn hình cảm ứng Nexus 5
Giá: 2.400.000 VNĐ
Model: NLG000931
Bảo hành:
Kho hàng: Liên Hệ
Khuyến mãi:
Thay màn hình cảm ứng Nexus 5
Thay màn hình cảm ứng Nexus 5
2.400.000 VNĐ
Thay nguyên bộ màn hình cảm ứng LG GK F220
Giá: 1.560.000 VNĐ
Model: NLG000930
Bảo hành:
Kho hàng: Liên Hệ
Khuyến mãi:
Thay nguyên bộ màn hình cảm ứng LG GK F220
Thay nguyên bộ màn hình cảm ứng LG GK F220
1.560.000 VNĐ
Thay màn hình LG G2
Giá: 1.440.000 VNĐ
Model: Thay màn hình LG G2
Bảo hành: 1 tháng
Kho hàng: Liên Hệ
Khuyến mãi:
Thay màn hình LG G2
Thay màn hình LG G2
1.440.000 VNĐ
Thay camera trước, sau LG G3 F400
Giá: Liên hệ
Model: NLG000739
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay camera trước, sau LG G3 F400
Thay camera trước, sau LG G3 F400
Liên hệ
Thay camera trước, sau LG G2 F320/DOCOMO L-01F/D801/D802/D803
Giá: Liên hệ
Model: NLG000738
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay camera trước, sau LG G2 F320/DOCOMO L-01F/D801/D802/D803
Thay camera trước, sau LG G2 F320/DOCOMO L-01F/D801/D802/D803
Liên hệ
Thay camera trước, sau LG LTE3 F260S
Giá: Liên hệ
Model: NLG000737
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay camera trước, sau LG LTE3 F260S
Thay camera trước, sau LG LTE3 F260S
Liên hệ
Thay camera trước, sau LG OPTIMUS GPRO F240
Giá: Liên hệ
Model: NLG000736
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay camera trước, sau LG OPTIMUS GPRO F240
Thay camera trước, sau LG OPTIMUS GPRO F240
Liên hệ
Thay camera trước, sau LG OPTIMUS G F180
Giá: Liên hệ
Model: NLG000735
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay camera trước, sau LG OPTIMUS G F180
Thay camera trước, sau LG OPTIMUS G F180
Liên hệ
Thay camera trước, sau LG LTE2 F160
Giá: Liên hệ
Model: NLG000734
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay camera trước, sau LG LTE2 F160
Thay camera trước, sau LG LTE2 F160
Liên hệ
Thay màn hình, cảm ứng LG GPRO 2(D837/D838)
Giá: 2.880.000 VNĐ
Model: NLG000724
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình, cảm ứng LG GPRO 2(D837/D838)
Thay màn hình, cảm ứng LG GPRO 2(D837/D838)
2.880.000 VNĐ
Thay màn hình, cảm ứng LG VU3 F300S/L/K
Giá: 3.480.000 VNĐ
Model: NLG000723
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình, cảm ứng LG VU3 F300S/L/K
Thay màn hình, cảm ứng LG VU3 F300S/L/K
3.480.000 VNĐ
Thay màn hình, cảm ứng LG G3(F400/D855/Docomo)
Giá: 3.780.000 VNĐ
Model: NLG000722
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình, cảm ứng LG G3(F400/D855/Docomo)
Thay màn hình, cảm ứng LG G3(F400/D855/Docomo)
3.780.000 VNĐ

Ship hàng tại tất cả các tỉnh thành phố như Tại Hà nội, Tại Điện Biên, Tại Điện Biên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, thái nguyên, vĩnh phúc, ninh bình, nam định, thái bình, hải dương, việt trì, hưng yên, tuyên quang, bắc kan, lào cai, lai châu, sơn la, hà giang, hòa bình, yên bái, lạng sơn, hà nam, Miền trung : Tại nghệ an, đaklak, gia lai, đà nẵng, thanh hóa, huế, quảng ngãi, khánh hòa, kon tum, quảng bình, quảng nam, bình thuận, phú yên, buôn ma thuật, tại bình phước, bình định, Miền nam : Tại thành phố hồ chí minh, HCM , quận tân bình, đà lạt , lâm đồng, vĩnh long, vũng tàu, bình dương, long xuyên, angiang, tiền giang, long an, bình phước, an giang, kiên giang, vĩnh long, sadec đồng tháp, cà mau, đồng nai
-->