Xếp theo:
Sửa iphone 6 plus mất cảm biến nghe gọi
Giá: 720.000 VNĐ
Model: NLG001849
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 plus mất cảm biến nghe gọi
Sửa iphone 6 plus mất cảm biến nghe gọi
720.000 VNĐ
Thay gạt rung iphone 6 plus
Giá: 7.200.000 VNĐ
Model: NLG001848
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay gạt rung iphone 6 plus
Thay gạt rung iphone 6 plus
7.200.000 VNĐ
Thay dây nút volum iphone 6 plus
Giá: 720.000 VNĐ
Model: NLG001847
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay dây nút volum iphone 6 plus
Thay dây nút volum iphone 6 plus
720.000 VNĐ
Thay mic đàm thoại iphone 6 plus
Giá: 720.000 VNĐ
Model: NLG001846
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay mic đàm thoại iphone 6 plus
Thay mic đàm thoại iphone 6 plus
720.000 VNĐ
Thay jack cắm tai nghe iphone 6 plus
Giá: 720.000 VNĐ
Model: NLG001845
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay jack cắm tai nghe iphone 6 plus
Thay jack cắm tai nghe iphone 6 plus
720.000 VNĐ
Thay dây đuôi sạc iPhone 6 Plus
Giá: 720.000 VNĐ
Model: NLG001844
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay dây đuôi sạc iPhone 6 Plus
Thay dây đuôi sạc iPhone 6 Plus
720.000 VNĐ
Sửa iphone 6 plus hỏng mic quay viddeo
Giá: 600.000 VNĐ
Model: NLG001843
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 plus hỏng mic quay viddeo
Sửa iphone 6 plus hỏng mic quay viddeo
600.000 VNĐ
Sửa iphone 6 plus hỏng rung
Giá: 600.000 VNĐ
Model: NLG001842
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 plus hỏng rung
Sửa iphone 6 plus hỏng rung
600.000 VNĐ
Sửa lỗi iphone 6 plus liệt rung
Giá: 540.000 VNĐ
Model: NLG001841
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa lỗi iphone 6 plus liệt rung
Sửa lỗi iphone 6 plus liệt rung
540.000 VNĐ
Sửa khay sim iphone 6 plus
Giá: 120.000 VNĐ
Model: NLG001840
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa khay sim iphone 6 plus
Sửa khay sim iphone 6 plus
120.000 VNĐ
Thay loa ngoài iphone 6 plus
Giá: 480.000 VNĐ
Model: NLG001839
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay loa ngoài iphone 6 plus
Thay loa ngoài iphone 6 plus
480.000 VNĐ
Thay loa trong iphone 6 plus
Giá: 360.000 VNĐ
Model: NLG001838
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay loa trong iphone 6 plus
Thay loa trong iphone 6 plus
360.000 VNĐ
Thay dây nguồn kết nối iphone 6
Giá: 420.000 VNĐ
Model: NLG001836
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay dây nguồn kết nối iphone 6
Thay dây nguồn kết nối iphone 6
420.000 VNĐ
Sửa iphone 6 mất cảm ứng trên main
Giá: 2.040.000 VNĐ
Model: NLG001835
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 mất cảm ứng trên main
Sửa iphone 6 mất cảm ứng trên main
2.040.000 VNĐ
Sửa iphone 6 mất dấu vân tay
Giá: 1.740.000 VNĐ
Model: NLG001834
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 mất dấu vân tay
Sửa iphone 6 mất dấu vân tay
1.740.000 VNĐ
Sửa iphone 6 lỗi bluetooth
Giá: 1.740.000 VNĐ
Model: NLG001833
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 lỗi bluetooth
Sửa iphone 6 lỗi bluetooth
1.740.000 VNĐ
Sửa iphone 6 wifi chập chờn
Giá: 1.440.000 VNĐ
Model: NLG001832
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 wifi chập chờn
Sửa iphone 6 wifi chập chờn
1.440.000 VNĐ
Thay ic audio iphone 6
Giá: Liên hệ
Model: NLG001831
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay ic audio iphone 6
Thay ic audio iphone 6
Liên hệ
Sửa iphone 6 lỗi sạc không đầy
Giá: 1.440.000 VNĐ
Model: NLG001830
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 lỗi sạc không đầy
Sửa iphone 6 lỗi sạc không đầy
1.440.000 VNĐ
Sửa lỗi iphone 6 nhanh hết pin
Giá: 1.440.000 VNĐ
Model: NLG001829
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa lỗi iphone 6 nhanh hết pin
Sửa lỗi iphone 6 nhanh hết pin
1.440.000 VNĐ
Sửa iPhone 6 restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014
Giá: 1.800.000 VNĐ
Model: NLG001828
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iPhone 6 restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014
Sửa iPhone 6 restore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014
1.800.000 VNĐ
Sửa iphone 6 lỗi báo nhiệt độ
Giá: 1.680.000 VNĐ
Model: NLG001827
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 lỗi báo nhiệt độ
Sửa iphone 6 lỗi báo nhiệt độ
1.680.000 VNĐ
Sửa iphone 6 lỗi cảm biến xoay
Giá: 1.080.000 VNĐ
Model: NLG001826
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 lỗi cảm biến xoay
Sửa iphone 6 lỗi cảm biến xoay
1.080.000 VNĐ
Sửa iphone 6 bị treo cáp
Giá: 1.080.000 VNĐ
Model: NLG001825
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 bị treo cáp
Sửa iphone 6 bị treo cáp
1.080.000 VNĐ
Sửa iphone 6 không nhận cáp máy tính
Giá: 1.020.000 VNĐ
Model: NLG001824
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 không nhận cáp máy tính
Sửa iphone 6 không nhận cáp máy tính
1.020.000 VNĐ
Sửa iphone 6 mất sóng trên main
Giá: 960.000 VNĐ
Model: NLG001823
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 mất sóng trên main
Sửa iphone 6 mất sóng trên main
960.000 VNĐ
Sửa iphone 6 không nhận sim
Giá: 960.000 VNĐ
Model: NLG001822
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 không nhận sim
Sửa iphone 6 không nhận sim
960.000 VNĐ
Sửa iphone 6 sóng yếu, mất sóng
Giá: 960.000 VNĐ
Model: NLG001821
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 sóng yếu, mất sóng
Sửa iphone 6 sóng yếu, mất sóng
960.000 VNĐ
Sửa iphone 6 mất đèn màn hình
Giá: 840.000 VNĐ
Model: NLG001820
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 mất đèn màn hình
Sửa iphone 6 mất đèn màn hình
840.000 VNĐ
Sửa iphone 6 mất cảm biến nghe gọi
Giá: 720.000 VNĐ
Model: NLG001819
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Sửa iphone 6 mất cảm biến nghe gọi
Sửa iphone 6 mất cảm biến nghe gọi
720.000 VNĐ
Thay dây anten iphone 6
Giá: 720.000 VNĐ
Model: NLG001818
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay dây anten iphone 6
Thay dây anten iphone 6
720.000 VNĐ
Thay gạt rung iphone 6
Giá: 720.000 VNĐ
Model: NLG001817
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay gạt rung iphone 6
Thay gạt rung iphone 6
720.000 VNĐ

Ship hàng tại tất cả các tỉnh thành phố như Tại Hà nội, Tại Điện Biên, Tại Điện Biên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, thái nguyên, vĩnh phúc, ninh bình, nam định, thái bình, hải dương, việt trì, hưng yên, tuyên quang, bắc kan, lào cai, lai châu, sơn la, hà giang, hòa bình, yên bái, lạng sơn, hà nam, Miền trung : Tại nghệ an, đaklak, gia lai, đà nẵng, thanh hóa, huế, quảng ngãi, khánh hòa, kon tum, quảng bình, quảng nam, bình thuận, phú yên, buôn ma thuật, tại bình phước, bình định, Miền nam : Tại thành phố hồ chí minh, HCM , quận tân bình, đà lạt , lâm đồng, vĩnh long, vũng tàu, bình dương, long xuyên, angiang, tiền giang, long an, bình phước, an giang, kiên giang, vĩnh long, sadec đồng tháp, cà mau, đồng nai
-->