Xếp theo:
Thay mặt kính/cảm ứng Lumia 520
Giá: 240.000 VNĐ
Model: NLG001243
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính/cảm ứng Lumia 520
Thay mặt kính/cảm ứng Lumia 520
240.000 VNĐ
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 920
Giá: 480.000 VNĐ
Model: NLG001242
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 920
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 920
480.000 VNĐ
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 925
Giá: 300.000 VNĐ
Model: NLG001241
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 925
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 925
300.000 VNĐ
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 820
Giá: 420.000 VNĐ
Model: NLG001240
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 820
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 820
420.000 VNĐ
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 525
Giá: 240.000 VNĐ
Model: NLG001239
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 525
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 525
240.000 VNĐ
Thay mặt kính Nokia N9
Giá: 240.000 VNĐ
Model: NLG001238
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính Nokia N9
Thay mặt kính Nokia N9
240.000 VNĐ
Thay mặt kính lumia 822
Giá: 660.000 VNĐ
Model: NLG001237
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính lumia 822
Thay mặt kính lumia 822
660.000 VNĐ
Thay mặt kính cảm ứng lumia 603
Giá: Liên hệ
Model: NLG001236
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay mặt kính cảm ứng lumia 603
Thay mặt kính cảm ứng lumia 603
Liên hệ
Thay mặt kính Lumia 502
Giá: 360.000 VNĐ
Model: NLG001235
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính Lumia 502
Thay mặt kính Lumia 502
360.000 VNĐ
Thay mặt kính Lumia 501
Giá: 360.000 VNĐ
Model: NLG001234
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay mặt kính Lumia 501
Thay mặt kính Lumia 501
360.000 VNĐ
Thay mặt kính lumia 710
Giá: 480.000 VNĐ
Model: NLG001233
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính lumia 710
Thay mặt kính lumia 710
480.000 VNĐ
Thay mặt kính Lumia 900
Giá: 240.000 VNĐ
Model: NLG001232
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính Lumia 900
Thay mặt kính Lumia 900
240.000 VNĐ
Thay mặt kính Lumia 800
Giá: 240.000 VNĐ
Model: NLG001231
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính Lumia 800
Thay mặt kính Lumia 800
240.000 VNĐ
Thay mặt kính cảm ứng lumia 720
Giá: 720.000 VNĐ
Model: NLG001230
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính cảm ứng lumia 720
Thay mặt kính cảm ứng lumia 720
720.000 VNĐ
Thay mặt kính/cảm ứng Lumia 625
Giá: 300.000 VNĐ
Model: NLG001229
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính/cảm ứng Lumia 625
Thay mặt kính/cảm ứng Lumia 625
300.000 VNĐ
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 620
Giá: 360.000 VNĐ
Model: NLG001228
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 620
Thay mặt kính cảm ứng Lumia 620
360.000 VNĐ
Thay màn hình cảm ứng Lumia 710
Giá: 960.000 VNĐ
Model: NLG001227
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình cảm ứng Lumia 710
Thay màn hình cảm ứng Lumia 710
960.000 VNĐ
Thay màn hình cảm ứng lumia 920
Giá: 1.200.000 VNĐ
Model: NLG001226
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình cảm ứng lumia 920
Thay màn hình cảm ứng lumia 920
1.200.000 VNĐ
Thay màn hình Lumia 625
Giá: 960.000 VNĐ
Model: NLG001225
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình Lumia 625
Thay màn hình Lumia 625
960.000 VNĐ
Thay màn hình cảm ứng Lumia 820
Giá: 1.560.000 VNĐ
Model: NLG001224
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình cảm ứng Lumia 820
Thay màn hình cảm ứng Lumia 820
1.560.000 VNĐ
Thay màn hình cảm ứng Lumia 720
Giá: 1.080.000 VNĐ
Model: NLG001223
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình cảm ứng Lumia 720
Thay màn hình cảm ứng Lumia 720
1.080.000 VNĐ
Thay màn hình cảm ứng Lumia 900
Giá: 1.980.000 VNĐ
Model: NLG001222
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình cảm ứng Lumia 900
Thay màn hình cảm ứng Lumia 900
1.980.000 VNĐ
Thay màn hình cảm ứng Lumia 800
Giá: 1.200.000 VNĐ
Model: NLG001221
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình cảm ứng Lumia 800
Thay màn hình cảm ứng Lumia 800
1.200.000 VNĐ
Thay cảm ứng Lumia 520
Giá: Liên hệ
Model: NLG001220
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay cảm ứng Lumia 520
Thay cảm ứng Lumia 520
Liên hệ
Thay màn hình Lumia 520
Giá: 420.000 VNĐ
Model: NLG001219
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình Lumia 520
Thay màn hình Lumia 520
420.000 VNĐ
Thay mặt kính Lumia 1020
Giá: 360.000 VNĐ
Model: NLG001218
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính Lumia 1020
Thay mặt kính Lumia 1020
360.000 VNĐ
thay màn hình Lumia 925 (full khung)
Giá: 2.280.000 VNĐ
Model: NLG001217
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
thay màn hình Lumia 925 (full khung)
thay màn hình Lumia 925 (full khung)
2.280.000 VNĐ
Thay màn hình Lumia 1520 (nguyên bộ)
Giá: 2.520.000 VNĐ
Model: NLG001216
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình Lumia 1520 (nguyên bộ)
Thay màn hình Lumia 1520 (nguyên bộ)
2.520.000 VNĐ
Thay màn hình Nokia X
Giá: 960.000 VNĐ
Model: NLG001215
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình Nokia X
Thay màn hình Nokia X
960.000 VNĐ
Thay mặt kính cảm ứng lumia 1520
Giá: 1.320.000 VNĐ
Model: NLG001214
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay mặt kính cảm ứng lumia 1520
Thay mặt kính cảm ứng lumia 1520
1.320.000 VNĐ
Thay mặt kính cảm ứng 1320
Giá: 720.000 VNĐ
Model: NLG001212
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi: Công thay chỉ 50k
Thay mặt kính cảm ứng 1320
Thay mặt kính cảm ứng 1320
720.000 VNĐ
Thay màn hình Lumia 1320 (nguyên bộ)
Giá: 2.400.000 VNĐ
Model: NLG001211
Bảo hành:
Kho hàng: Còn hàng
Khuyến mãi:
Thay màn hình Lumia 1320 (nguyên bộ)
Thay màn hình Lumia 1320 (nguyên bộ)
2.400.000 VNĐ

Ship hàng tại tất cả các tỉnh thành phố như Tại Hà nội, Tại Điện Biên, Tại Điện Biên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, thái nguyên, vĩnh phúc, ninh bình, nam định, thái bình, hải dương, việt trì, hưng yên, tuyên quang, bắc kan, lào cai, lai châu, sơn la, hà giang, hòa bình, yên bái, lạng sơn, hà nam, Miền trung : Tại nghệ an, đaklak, gia lai, đà nẵng, thanh hóa, huế, quảng ngãi, khánh hòa, kon tum, quảng bình, quảng nam, bình thuận, phú yên, buôn ma thuật, tại bình phước, bình định, Miền nam : Tại thành phố hồ chí minh, HCM , quận tân bình, đà lạt , lâm đồng, vĩnh long, vũng tàu, bình dương, long xuyên, angiang, tiền giang, long an, bình phước, an giang, kiên giang, vĩnh long, sadec đồng tháp, cà mau, đồng nai
-->